Intro

Dit is de site van Huub van der Lubbe. De site is nog in ontwikkeling. Is het hele leven niet een werk in uitvoering? Deze site behelst vooral de solo-activiteiten van Huub.

Met vragen over literaire aangelegenheden en solo-optredens kan men zich in verbinding stellen met mail@huubvanderlubbe.nl of  met

https://www.facebook.com/HuubvanderLubbe

Voor zaken De Dijk betreffende: zie de site van De Dijk op

https://www.dedijk.nl of de facebookpagina van De Dijk:

https://www.facebook.com/dedijk